UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TAISYKLĖS
 skirtukas

1. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) gyventojų lankymo COVID-19 (koronaviruso) infekcijos prevencijos laikotarpiu būtinosios taisyklės (toliau - taisyklės) reglamentuoja Įstaigos gyventojų būtinąsias lankymo sąlygas, siekiant apsaugoti gyventojus nuo COVID-19 (koronaviruso) infekcijos plitimo.

2. Įstaigoje gyvenančių gyventojų lankymas organizuojamas laikantis šių sąlygų:

2.1. gyventojo artimieji, prieš atvykstant į Įstaigą, turi suderinti atvykimo laiką su Įstaigos socialiniu darbuotoju (tel. Nr. +370 615 83690) , poilsio dienomis (savaitgaliais) - su tą dieną dirbančia socialinio darbuotojo padėjėja (tel. Nr. 8 389 59409);

2.2. be išankstinio suderinimo, gyventojų lankymas nėra galimas;

2.3. lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

2.3.1. asmenys, turintys 2.3. punkte nurodytų požymių į Įstaigą nėra įleidžiami;

2.3.2. atvykę lankytojai, prie įėjimo į Įstaigą, privalo nusidezinfekuoti rankas, dėvėti medicinines ar daugkartinio naudojimo kaukes, respiratorių;

2.3.3. atvykus į Įstaigą lankytojui pamatuojama kūno temperatūra bei pateikiamas užpildyti trumpas klausimynas, kuriame lankytojas privalo pateikti svarbią ir aktualią informaciją, susijusią su COVID-19 (koronaviruso) infekcijos galima grėsme;

2.4. lankant Įstaigos gyventoją, lankytojai privalo išlaikyti kuo mažesnį fizinį kontaktą;

2.5. gyventojų lankymas Įstaigoje organizuojamas tam skirtoje patalpoje, kurioje gali būti tik vienas lankantis asmuo ir gyventojas, kuris lankomas;

2.5.1. lankymo trukmė ne ilgesnė nei 15 min.

2.5.2. pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, susitikimo patalpa privalo būti išvėdinama bei išvaloma (dezinfekuojama);

2.6. kai gyventojo lankymas organizuojamas Įstaigos teritorijoje – lauke, lankymo laikas gali trukti iki 1,5 val., tačiau laikantis visų būtinųjų sąlygų;

2.7. lankytojams viso lankymo metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

2.8. atvykę lankytojai (suderinę tai su socialiniu darbuotoju ir/ar socialinio darbuotojo padėjėja) gali perduoti gyventojams reikalingų daiktų, maisto produktų ir pan.

Utenos rajono savivaldybė

Utenos rajono
savivaldybė

Logotipas
Logotipas
Logotipas
12


12


Logotipas

Svetainėje iš viso apsilankė 9158 unikalių vartotojų!