UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TAISYKLĖS
 skirtukas

1. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) gyventojų lankymo Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo laikotarpiu (toliau – taisyklės) reglamentuoja Įstaigos gyventojų būtinąsias lankymo sąlygas, siekiant apsaugoti gyventojus nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo.

2. Gyventojų lankymas yra galimas asmenims, kurie: 2.1. paskiepyti COVID-19 vakcina (pateikiant vieną iš 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. papunkčiuose nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas, skiepyto asmens vardas, pavardė, informacija, kada asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcinos 2 dozėmis (arba 1 vakcinos doze, jei skiepytas „Janssen“ vakcina); leidžiama lankyti, jei po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų:

2.1.1. skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto dokumento kopija;

2.1.2. šeimos gydytojo išduota pažyma;

2.1.3. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).

2.2. persirgo COVID-19 liga (vienas iš 2.2.1., 2.2.2. papunkčiuose nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas, pavardė, data, kada asmuo susirgo COVID-19 liga (praėjus 20 dienų nuo sirgimo pradžios asmuo laikomas pasveikusiu, išskyrus atvejus, kai asmuo dėl COVID-19 ligos buvo hospitalizuotas – tuomet pasveikimo terminas nustatomas individualiai) ir/ar informacija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus; leidžiama lankyti, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo yra pasveikęs ir nuo sirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų):

2.2.1. šeimos gydytojo išduota pažyma;

2.2.2. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.

2.3. turintys galiojantį Galimybių pasą.

3. Įstaigos gyventojų lankymas yra organizuojamas laikantis šių sąlygų:

3.1. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją, gyventojų lankymas gyvenamajame kambaryje organizuojamas tuomet, kai nėra galimybės gyventojo nuvesti į lankymo patalpą;

3.2. lankytojai viso lankymo metu privalo:

3.2.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;

3.2.2. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

3.2.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;

3.2.4. lankymo trukmė Įstaigos patalpų viduje ne ilgesnė nei 15 min., Įstaigos teritorijoje (lauke) ne ilgiau kaip 1 val.

3.3. pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, susitikimo patalpa privalo būti išvėdinama bei išvaloma (dezinfekuojama);

3.4. lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

3.5. asmenys, turintys 3.4. punkte nurodytų požymių į Įstaigą nėra įleidžiami;

3.6. prie įėjimo į Įstaigą lankytojui pamatuojama kūno temperatūra;

3.7. įėjęs į Įstaigą lankytojas privalo dezinfekuoti rankas (tai padaryti gali prie įėjimo įrengtoje stotelėje);

3.8. gyventojo artimieji, prieš atvykstant į Įstaigą, turi suderinti tikslų atvykimo laiką su Įstaigos socialiniu darbuotoju jo darbo laiku (tel. Nr. +370 615 83690). TO NEPADARĘ LANKYTOJAI Į ĮSTAIGĄ NEĮLEIDŽIAMI.

REGISTRACIJA TELEFONU VYKSTA:

Pirmadienis–ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.;

Penktadieniais: 8.00 – 15.45 val.

3.9. siuntinių perdavimas gyventojams yra galimas;

3.10. asmenys, kurių lankymasis Įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, privalo laikytis šių taisyklių 3.1–3.7 papunkčiuose nurodytų reikalavimų.


Utenos rajono savivaldybė

Utenos rajono
savivaldybė

Logotipas

Logotipas

Logotipas

12

Logotipas

Svetainėje iš viso apsilankė 13919 unikalių vartotojų!