UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TAISYKLĖS
 skirtukas

1. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) gyventojų lankymo OMICRON (COVID-19) (koronaviruso infekcijos) prevencijos laikotarpiu būtinosios taisyklės (toliau - taisyklės) reglamentuoja Įstaigos gyventojų būtinąsias lankymo sąlygas, siekiant apsaugoti gyventojus nuo OMICRON (COVID-19) (koronaviruso infekcijos) plitimo.

2. Įstaigos gyventojų lankymas yra draudžiamas išskyrus gyventojus, kurie yra terminalinės būklės (mirštančiųjų), lankymas organizuojamas laikantis šių sąlygų:

2.1. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją;

2.2. LANKYTOJAI VISO LANKYMO METU PRIVALO:

2.2.1.laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;

2.2.2. vyresni nei 6 metų lankytojai PRIVALO dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

2.2.3.vengti tiesioginio fizinio kontakto;

2.2.4.lankymo trukmė ne ilgesnė nei 15 min.

2.3.pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, susitikimo patalpa privalo būti išvėdinama bei išvaloma (dezinfekuojama);

2.4.lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

2.5.asmenys, turintys 2.4. punkte nurodytų požymių į Įstaigą nėra įleidžiami;

2.6.prie įėjimo į Įstaigą lankytojui pamatuojama kūno temperatūra bei pateikiamas užpildyti trumpas klausimynas, kuriame lankytojas privalo pateikti svarbią ir aktualią informaciją, susijusią su COVID-19 (koronaviruso infekcijos) galima grėsme;

2.7.įėjęs į Įstaigą lankytojas privalo dezinfekuoti rankas (tai padaryti gali prie įėjimo įrengtoje stotelėje);

2.8.ASMENŲ, KURIE NĖRA TERMINALINĖS BŪKLĖS (MIRŠTANČIŲJŲ), LANKYMAS YRA DRAUDŽIAMAS;

2.9.terminalinės būklės gyventojo artimieji, prieš atvykstant į Įstaigą, turi suderinti tikslų atvykimo laiką su Įstaigos socialiniu darbuotoju (tel. Nr. +370 615 83690);

2.10.siuntinių perdavimas gyventojams yra GALIMAS;

2.11.asmenys, kurių lankymasis Įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu privalo laikytis šių taisyklių 2.2.–2.7 papunkčiuose nurodytų reikalavimų.

3. TERMINALINĖS BŪKLĖS GYVENTOJUS GALI LANKYTI, TIK ASMENYS, KURIE:

3.1. turi galiojantį Galimybių pasą.

Registracija telefonu vyksta:

Pirmadieni - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.;

Penktadieniais: 8.00 – 15.45 val.


Utenos rajono savivaldybė

Utenos rajono
savivaldybė

Logotipas

Logotipas

Logotipas

12

Logotipas

Svetainėje iš viso apsilankė 14523 unikalių vartotojų!