EQUASS
 skirtukas

2019 m. lapkričio 29 d. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.

Projekto vykdytojas - Valakupių reabilitacijos centras.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (Socialinės apsaugos komitetas, 2010 m.).

EQUASS kokybės principai:

12


EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos yra įpareigotos kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.


 • Paslaugų gavėjų teisių chartija.
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų gyvenimo kokybės koncepcija.
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros.
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų gyventojo individualaus socialinės globos plano sudarymo metodika
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų apsaugos taisyklės
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų gyventojų teisės į privatumą tvarka
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų kokybės politikos aprašas
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų gyventojų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimąs
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų etikos ir gerovės užtikrinimo politika
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų skundų, prašymų, pasiūlymų, pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika
 • Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi schema

 • REZULTATAI:


 • EQUASS kokybės sistemos rezultatų analizė už 2020-2021 m.
 • Utenos rajono savivaldybė

  Utenos rajono
  savivaldybė

  Logotipas

  Logotipas

  Logotipas

  12

  Logotipas

  Svetainėje iš viso apsilankė 15652 unikalių vartotojų!